Ledenadministratie

Contributie seizoen 17/18:

T/m 11 jaar €9,12 per maand
12 t/m 17 jaar €11,41 per maand
18 jaar en ouder wel spelend €16,01 per maand
18 jaar en ouder niet spelend €14,74 per maand
Steunende leden €4,20 per maand

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden middels dit formulier.

>> Download het inschrijfformulier

Formulier adresseren aan:
Cas van de Camp
Elzenstraat 74, 5366 CB Megen
06-26979964
casvandecamp@gmail.com

Voor automatische betaling contributie, opzegging lidmaatschap en adreswijzigingen kunt u ook contact opnemen met Cas van de Camp.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%