Pilot schikkingsvoorstel in amateurvoetbal

De pilot schikkingsvoorstel in het amateurvoetbal in het seizoen 2010/2011 van start. De pilot, waaraan alle districten met een aantal klassen deelnemen, loopt tot het einde van de reguliere competitie van dit seizoen.Alleen de overtredingen die worden bestraft met een directe rode kaart komen in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. Het gaat daarbij om (wissel-)spelers, trainer-coaches, teambegeleiders en verzorgers. In veruit de meeste gevallen betreft het echter spelers.

Wat is een schikkingsvoorstel?
Eenvoudig gezegd is een schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met een speler over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen.

De tuchtcommissie biedt een lagere straf aan, dan de straf die daar volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich bij de straf die wordt voorgesteld neer. Is eenmaal de ‘overeenkomst’ gesloten, dan kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk in beroep te gaan.

Hoe werkt het?
Nu is het zo dat bij een directe rode kaart alle partijen (scheidsrechter, betrokkene en tegenspeler, besturen en rapporteur) verplicht zijn een verklaring af te leggen. Op basis van deze verklaringen doet de tuchtcommissie uitspraak. De uitspraak wordt verzonden aan betrokkene en de desbetreffende vereniging ontvangt een kopie.

Gedurende de pilotfase rapporteert in eerste instantie alleen de scheidsrechter. De tuchtcommissie bestudeert het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter. Op basis hiervan wordt een schikkingsvoorstel geformuleerd en verzonden naar de betrokken speler. De betreffende vereniging ontvangt eveneens bericht over het voorstel. Als de betrokken speler niet binnen de termijn van drie werkdagen reageert door middel van een schriftelijk gemotiveerd verweerschrift, wordt aangenomen dat het voorstel is aanvaard en is de straf onherroepelijk geworden.

Indien de speler niet akkoord gaat met het voorstel en dit tijdig schriftelijk kenbaar maakt, volgt alsnog een volledige tuchtrechtelijke behandeling en worden de verklaringen van de beide verenigingen (inclusief de tegenspeler) en de eventuele rapporteur en waarnemer opgevraagd. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie vervolgens uitspraak.

Snel duidelijkheid
Door te werken met een schikkingsvoorstel wordt sneller duidelijkheid gegeven over de uiteindelijke straf die wordt opgelegd. Hiervoor is wel de medewerking nodig van de verenigingen en de scheidsrechters. Gedurende de pilot moet het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter uiterlijk de eerstvolgende werkdag vóór 12.00 nadat de desbetreffende wedstrijd is gespeeld, in het bezit zijn van het districtskantoor. Als hieraan wordt voldaan, heeft betrokkene enkele dagen later het schikkingsvoorstel in de brievenbus.

Uitzondering district Zuid II
In district Zuid II wordt een schikkingsvoorstel niet alleen gebaseerd op de verklaring van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, maar ook op de verklaring van alle betrokken partijen. Dit betekent dat van iedereen (scheidsrechter, betrokkene en tegenspeler, besturen, rapporteur) wordt verwacht dat men de eerstvolgende werkdag nadat de desbetreffende wedstrijd is gespeeld, vóór 12.00 uur rapporteert. Aan het einde van de pilot wordt bekeken of deze afwijkende werkwijze voordelen biedt ten opzichte van de werkwijze in de andere districten.

Plaats een reactie