Algemene Ledenvergadering: Vrijdag 29 Oktober

Het bestuur van R.K.S.V. Ulysses nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering, op Vrijdag 29 oktober a.s. in de kantine op sportpark “Den Heuvel”.

Aanvang vergadering 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening, en ingekomen agendapunten.
  FransJozef Simajchl
 2. Verkorte notulen ledenjaarvergadering d.d. 30 oktober 2009.
  Verkorte notulen extra ledenvergadering d.d.17 mei 2010.
  Agendapunt 2 geeft de gelegenheid om op of aanmerkingen te maken op de notulen die ter inzage in de kantine liggen.
  Carla Voet
 3. Terugblik seizoen 2009-2010.
  FransJozef Simajchl
 4. Jaarverslag senioren.
  Jos van Orsouw
 5. Jaarverslag jeugd.
  Ton van Oudheusden
 6. Jaarverslag sponsorcommissie.
  Peter van den Berk
 7. Jaarverslag kantine.
  FransJozef

  PAUZE

 8. Jaarverslag accommodatie en materialen.
  FransJozef Simajchl
 9. Financieel jaarverslag.
  Roel van Esch
 10. Bevinding kascommissie.
 11. Verkiezing kascommissie.
 12. Toekomstplannen RKSV Ulysses
 13. Verkiezing bestuursleden:
  aftredend herkiesbaar: Peter van den Berk
  aftredend en niet herkiesbaar: Ed van Uum
  verkiesbaar: Eelco Oele
  Ingevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement, kunnen tegenkandidaten worden gesteld middels een voordracht, welke door tenminste 5 leden van de vereniging worden gesteund. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor de dag van deze vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

1 gedachte over “Algemene Ledenvergadering: Vrijdag 29 Oktober”

 1. Jaarvergadering op vrijdag vindt het nog steeds raar kan ook vanavond niet i.v.m. feestje waar nog vele leden van Ulysses aanwezig zullen zijn.Vindt het wel jammer want ik was er graag bij geweest Eelco.Maar ik wens je bij deze heel veel succes.Eki

Plaats een reactie