Aanpassing contributie November 2010

Het afgelopen seizoen is gebleken dat de economische dip ook onze voetbalvereniging bereikt heeft gezien het feit dat onze kantineomzet drastisch is gedaald. Samen met de grote stijging van de energiekosten leidt dit tot groot verlies. Willen wij in de toekomst een gezonde club blijven dan komen wij er niet onderuit om de contributies te verhogen, wat overigens bij onze zusterverenigingen ook gebeurt.

Deze verhoging zal in gaan per 1 november 2010.

Jeugd t/m 11 jaar is € 4,32 wordt € 7,00
Jeugd 12 t/m 17 jaar is € € 6,48 wordt € 9,00
Senioren actief is € 11,89 wordt € 13,00
Senioren passief is € 11,89 blijft € 11,89

Verder hopen we natuurlijk dat het kantinebezoek weer gaat aantrekken en ook belangrijk,is het meer gebruik te maken van vrijwilligers binnen onze vereniging in de kantine. Want willen we onze club weer gezond maken dan kan dit niet alleen door het bestuur gedaan worden maar zullen de leden ook zeker inspanningen moeten gaan verrichten. Het bestuur is ook al bezig om de kantine inkopen tegen het licht te houden en waar mogelijk het assortiment aan te passen en een betere voorraadbeheersing te gaan doen.

Bovenstaande is besproken in de algemene ledenjaarvergadering van 29 Oktober jl.