Logo RKSV Ulysses

Vrijdag 23 november algemene ledenjaarvergadering

Aan alle leden van voetbalvereniging R.K.S.V. Ulysses.

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenjaarvergadering welke zal plaatsvinden in
onze kantine op vrijdag 23 november a..s aanvang 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening door Eelco Oele;
 2. Notulen Algemene Ledenjaarvergadering oktober 2011 door Carla Voet;
 3. Terugblik seizoen 2011-2012 door Eelco Oele;
 4. Jaarverslag 2010-2011 senioren commissie door Eelco Oele;
 5. Jaarverslag 2011-2012 activiteitencommissie door Eelco Oele;
 6. Jaarverslag 2011-2012 jeugdcommissie door Peter vd Berk;
 7. Jaarverslag 2011-2012 sponsorcommissie door Peter vd Berk;
 8. Jaarverslag 2011-2012 kantine door Frans Jozef Simajchl;
  1. – kantinebeheerder;
  2. – kassabemanning thuis wedtrijd Ulysses I;

  (pauze)

 9. Jaarverslag accommodatie en materialen 2011-2012 door Frans Jozef Simajchl;
 10. Financieel verslag door Roel van Esch;
 11. Verslag kascommissie;
 12. Verkiezing kascommissie;
 13. Odyssee;
 14. Bouw gymzaal op parkeerterrein Ulysses door Frans Jozef Simajchl;
 15. Verkiezing bestuursleden;
  1. – Carla Voet aftredend en niet herkiesbaar;
  2. – Gea van Loon verkiesbaar;Ingevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement, kunnen tegenkandidaten worden gesteld middels een voordracht, welke door tenminste 5 leden van de vereniging worden gesteund. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor de dag van deze vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.
 16. Rondvraag.

Plaats een reactie