Algemene ledenjaarvergadering Vrijdag 13 December

Aan alle leden van voetbalvereniging
R.K.S.V. Ulysses.

Hierbij nodigen wij u
uit voor de algemene
ledenjaarvergadering welke
zal plaatsvinden in onze
kantine op vrijdag 13 december
a.s aanvang 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening door Eelco Oele;
 2. Notulen Algemene Ledenjaarvergadering oktober 2012 door Gea van Loon;
 3. Terugblik seizoen 2012-2013 door Eelco Oele;
  • Tevredenheidsonderzoek RSKV Ulysses
  • Jaarverslag 2012-2013 kantine
 4. Jaarverslag 2012-2013 senioren commissie door Jos van Orsouw;
 5. Jaarverslag 2012-2013 activiteitencommissie door Eelco Oele;
 6. Jaarverslag 2012-2013 jeugdcommissie door Peter vd Berk;
 7. Jaarverslag 2012-2013 sponsorcommissie door Eelco Oele;
 8. (pauze)
 9. Jaarverslag accommodatie en materialen 2011-2012 door Frans Jozef Simajchl;
 10. Financieel verslag door Roel van Esch;
 11. Contributie verhoging per 1 Januari
 12. Verslag kascommissie;
 13. Verkiezing kascommissie;
 14. Odyssee;
 15. Verkiezing bestuursleden;
  • Frans Jozef Simajchl aftredend en herkiesbaar;
  • Stefan van de Camp verkiesbaar;Ingevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement, kunnen tegenkandidaten worden gesteld middels een voordracht, welke door tenminste 5 leden van de vereniging worden gesteund. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor de dag van deze vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.
 16. Rondvraag.

 

Plaats een reactie