Fusie tussen Ulysses en SBV van de baan

 

 

 

 

 

Op maandag 16 september was zowel bij Ulysses als ook bij SBV de Algemene Ledenvergadering met behoudens de standaard punten op een ALV zoals, notulen, jaarverslagen, financiƫle verslagen en verkiezing van bestuursleden ook het agendapunt Fusievoorstel opgenomen.

Het Fusievoorstel om in 2020 Ulysses en SBV over te laten gaan in de nieuwe fusieclub VITA was door de beide besturen van SBV en Ulysses opgesteld na 2 jaar onderhandelen. De jeugd van Ulysses en SBV zijn dit voetbalseizoen al voor het vijfde jaar samen en spelen al onder de naam SJO VITA.

Voordat bij Ulysses het fusievoorstel in stemming werd genomen was er vooraf een gezonde discussie over het voorstel. De vragen werden door het bestuur beantwoord en er werd nog eens benadrukt dat er gestemd moest worden voor de toekomst, voor de jeugd ook vooral.

Het fusievoorstel zou worden aangenomen bij een drie-vierde meeerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het liep echter anders. Van de 50 uitgebrachte stemmen was de stemmingsuitslag uiteindelijk: 11 voor en 39 tegen. Daarmee werd het fusievoorstel dus weggestemd..

Bij SBV viel de stemming anders uit, daar werd het fusievoorstel met een overgrote meerderheid- 39 voor en 14 tegen- aangenomen.

Door het wegstemmen van het voorstel kan het fusievoorstel niet ten uitvoer worden gebracht en is een fusie tussen Ulysses en SBV van de baan.

Het bestuur van Ulysses wil alle aanwezige leden op deze ALV bedanken voor hun interesse in de club en hun inbreng tijdens deze ALV.