RKSV Ulysses

Maatregelen omtrent coronavirusBeste leden,

Naar aanleiding van afgekondigde maatregelen door het kabinet, de adviezen van het RIVM en de toespraak van onze minister-president hebben we als bestuur gekeken hoe we hier het beste mee kunnen omgaan. Het is lastig om in deze unieke situatie handen en voeten te geven aan beleid om de gezondheidsrisico’s in te perken.

Daarom hebben we besloten dat er geen bijeenkomsten mogen worden gehouden onder de vlag van Ulysses. Vanzelfsprekend is het sportpark tot nader order gesloten. Aanvullend is het niet meer toegestaan om bijvoorbeeld in de zaal of in een natuurgebied te gaan trainen in georganiseerde variant. Dit geldt ook voor andere activiteiten die soms door of namens de club worden georganiseerd. Natuurlijk staat het jullie vrij om individueel sportactiviteiten op te pakken.

De maatregelen die nu gelden, zijn minstens tot 6 april van kracht. Toch lijkt het er sterk op dat (een deel van) deze maatregelen verlengd zullen worden. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en spelen daar zo goed mogelijk op in.

Als er vragen zijn, kunnen jullie je melden bij leden van het bestuur.

Sportieve groet,

Bestuur R.K.S.V. Ulysses

Plaats een reactie