Leden opgelet: de Algemene Ledenvergadering komt eraan!

De Algemene Ledenjaarvergadering zal plaatsvinden in onze kantine op maandag 4 oktober a.s., aanvang 20.00 uur.

Agenda 

 1. Opening door Ivo Mulders;
 2. Notulen Algemene Ledenjaarvergadering september 2019 door Jan-Thijs Ouwens;
 3. Terugblik seizoen 2019-2020 door Ivo Mulders;
 4. Jaarverslag 2019-2020 seniorencommissie door Ralph Vestering;
 5. Jaarverslag 2019-2020 activiteitencommissie door Ivo Mulders;
 6. Jaarverslag 2019-2020 jeugdcommissie door Ferry Witsiers;
 7. Jaarverslag 2019-2020 sponsorcommissie door Ivo Mulders;
  Pauze
 8. Jaarverslag accommodatie en materialen 2019-2020 door René Hermans;
 9. Financieel jaarverslag 2019-2020 door Yannick Kiffen;
 10. Verslag kascommissie;
 11. Verkiezing kascommissie;
 12. Jaarverslag 2019-2020 kantine door Hein de Leeuw;
 13. Verkiezing bestuursleden*;
  – Hein de Leeuw aftredend;
  – Ferry Witsiers aftredend;
  – Marco van Schijndel verkiesbaar;
  – Laura Schaffers verkiesbaar;
  – Jan-Thijs Ouwens aftredend en herkiesbaar
 14. Rondvraag

*Ingevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement, kunnen tegenkandidaten worden gesteld middels een voordracht, welke door tenminste 5 leden van de vereniging worden gesteund. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor de dag van deze vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.

Tot dan!
Bestuur R.K.S.V. Ulysses te Megen

Plaats een reactie