Samenwerking SBV en Ulysses

Vanaf het seizoen 2022-2023 gaan SBV en Ulysses de samenwerking verder uitbreiden. Na het oprichten van de SJO in 2015, de al langere succesvolle samenwerking bij het vrouwenelftal en sinds dit seizoen de eerste ST bij de heren, wordt deze samenwerking gevolgd door het oprichten van een SSA (Samenwerkende Senioren Afdeling). Hierbij zullen alle seniorenelftallen, evenals de jeugdelftallen, voetballen onder de vlag van VITA. De SSA gaat beide sportparken evenredig gebruiken voor trainingen en wedstrijden, zoals dit ook bij de SJO gebeurt.

De SSA is een stap verder richting de fusie. In principe is een SSA voor 3 jaar, waarna het de bedoeling is dat SBV en Ulysses op zullen gaan in een nieuwe vereniging. Tot die tijd blijven de moederverenigingen bestaan. De SSA betekent niet automatisch dat deze worden opgeheven, daar is altijd nog de stem van de Algemene Ledenvergadering voor nodig. De SSA spreekt wel heel sterk de intentie uit om daadwerkelijk te gaan fuseren in 2025.

Voordat de SSA van start kan, hebben de besturen nog een hoop werk te verrichten. Er zijn nog veel vragen, ook voor ons als bestuur. Toch is er voldoende basis om nader tot elkaar te komen en deze plooien glad te strijken. Dit geldt natuurlijk nog sterker voor de fusie. Het streven is dat er in 2024 een fusievoorstel ligt.

De besturen zijn enthousiast over deze nieuwe vorm van samenwerken, omdat het deze de kans biedt verder naar elkaar toe te groeien als verenigingen. We kunnen ons echter ook voorstellen dat het voor vragen zorgt, daarom nodigen we jullie uit voor een inloopavond op donderdag 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur waar deze vragen gesteld kunnen worden of waar je als lid je gedachten kunt delen met het bestuur. De inloopavond kent geen programma, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt. Mocht je verhinderd zijn op dat moment, dan staat het je natuurlijk ook vrij contact te leggen met een van de bestuursleden. 

Plaats een reactie