Uitnodiging ALV 5 oktober a.s.

Aan alle leden van R.K.S.V. Ulysses:

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering. De ALV zal plaatsvinden in onze kantine op woensdag 5 oktober a.s., aanvang 20.00 uur.

Agenda
1.      Opening door Jan-Thijs Ouwens;
2.      Notulen Algemene Ledenjaarvergadering oktober 2022 door Laura Schaffers;
3.      Terugblik seizoen 2021-2022 door Ivo Mulders;
4.      Jaarverslag 2021-2022 seniorencommissie door Marco van Schijndel;
5.      Jaarverslag 2021-2022 vrijwilligerscoördinator door Laura Schaffers;
6.      Jaarverslag 2021-2022 jeugdcommissie door Jan-Thijs Ouwens;
7.      Jaarverslag 2021-2022 sponsorcommissie door Ivo Mulders;

Pauze
8.      Jaarverslag accommodatie en materialen 2021-2022 door René Hermans;
9.      Financieel jaarverslag 2021-2022 door Yannick Kiffen;
10.     Verslag kascommissie;
11.     Verkiezing kascommissie;
12.     Verkiezing bestuursleden*;
– Ivo Mulders aftredend;
– Yannick Kiffen aftredend;
– Danny Schevelier verkiesbaar;
– René Driessen verkiesbaar;
– Julia van Schijndel verkiesbaar
13.     Rondvraag

*Ingevolge artikel 10 van het huishoudelijk reglement, kunnen tegenkandidaten worden gesteld middels een voordracht, welke door tenminste 5 leden van de vereniging worden gesteund. Deze voordracht dient uiterlijk 2 dagen voor de dag van deze vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.

Tot dan!

Plaats een reactie