Tijdelijke sluiting kantine

Op 3 augustus 2020 hebben we jullie geïnformeerd over de heropening van de kantine na de gedwongen sluiting door corona. Het was fijn om te zien dat velen van jullie de afgelopen tijd de weg naar de kantine weer gevonden hebben, dat doet ons goed. Desondanks hebben we als bestuur moeten besluiten om de kantine weer te sluiten. In deze mail lees je hier meer over.

Waarom gaat de kantine dicht?
We hebben gemerkt dat het de laatste tijd erg druk is op het terras. Aan de ene kant zeer goed voor de club, aan de andere kant is het moeilijk om de ruimte zodanig in te richten dat iedereen veilig op 1,5 meter van elkaar kan genieten van een drankje en een hapje.
De situatie rondom corona gaat in Megen (net als in de rest van Nederland) de verkeerde kant op. Steeds meer mensen in onze directe omgeving raken besmet of hebben contact gehad met iemand die besmet is.
Tenslotte krijgen we ook signalen dat personen die eigenlijk in quarantaine moeten zitten, toch op de club verschijnen. Dat is absoluut niet goed. Hoewel het allemaal begint met zelf je verantwoordelijkheid nemen, hebben we als club ook een functie om onze leden zoveel mogelijk te beschermen.

Welke periode gaat de kantine dicht?
De sluiting geldt vanaf vandaag (22 september) en duurt tot en met donderdag 1 oktober. Dit wil niet zeggen dat de kantine daarna automatisch wél open is. Rond 1 oktober zal het bestuur een beslissing nemen of de sluiting verlengd wordt of niet.

Wat betekent dit voor mij?
Gedurende deze periode is de kantine gesloten. Dit betekent dat je rond wedstrijden niet in de kantine kunt verzamelen of gebruik kunt maken van de horeca. Ook tijdens de wedstrijden is de kantine niet open. 

Heb je tijdens deze periode een vergadering of andere activiteit gepland staan in de kantine?
Stem dan even af met het bestuur. We vragen je om deze zoveel mogelijk buiten de kantine te houden. 
De zaken rond wedstrijden die wel door moeten gaan (denk aan uitgifte van sleutels) zullen wij als bestuur oppakken. Mogelijk wordt hiervoor medewerking van de leiders gevraagd. 

Tenslotte
Dit besluit was niet makkelijk om te nemen. Wij hopen dat iedereen hier begrip voor heeft en hopelijk kunnen we snel weer open. Zouden jullie als leden dit bericht ook willen verspreiden onder jullie ouders, kinderen en andere supporters?

SEC ON TOUR, ook langs Ulysses

Vanaf 24 augustus gaat het SEC on Tour!

Zij gaan op reis door de gemeente Oss en dagen kinderen op veel verschillende manieren uit om te bewegen. Ook bij R.K.S.V. Ulysses komt hun medewerkster Simone langs.

Voetbal sport en spel

Simone nodigt alle kinderen tot 18 jaar uit om gratis mee te doen bij R.K.S.V. Ulysses. Tijdens de Voetbal Sport en Spel activiteit worden er leuke voetbaloefeningen gedaan. Deze zijn net even iets anders dan tijdens een normale voetbaltraining. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Iedereen is vrij om een kijkje te komen nemen en lekker mee te doen.

Met z’n allen naar de toekomst: een goed begin start bij jezelf

In een aantal sessies met het SEC gaan we werken aan de toekomstbestendige vereniging. We beginnen bij onze eigen vereniging en roepen je op om aan te sluiten op maandag 14 september!

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst op maandag 14 september van 19:30 tot 21:00 uur. Ulysses wil een belangrijke functie vervullen voor zowel de leden als voor de inwoners van Megen:
we willen verbinden, ontmoeten, leren en bewegen. Tijdens deze avond gaan we met zoveel mogelijk
leden brainstormen over de toekomst van de vereniging. Wat gaat er goed en willen we behouden?
Wat gaat er minder goed en willen we samen verbeteren? Deze interactieve bijeenkomst wordt
georganiseerd door het bestuur in samenwerking met het Sport Expertise Centrum.

Ben je een voetballend lid, trainer, ouder van een jeugdspeler of steunend lid? Super, want iedereen is welkom!

Doel van de avond

Tijdens deze avond willen we samen met jullie nieuwe ideeën bedenken voor de toekomst van onze
vereniging. We gaan aan de slag met verschillende vragen, zoals ‘Waar zijn we trots op?’ en ‘Wat gaat
er hier nooit veranderen’? Jullie leren van elkaars ervaringen. De interactieve workshop wordt
verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum.

Programma

19.30 uur: Ontvangst
19.45 uur: Opening en kennismaking
20:00 uur: Brainstormronde 1
20.30 uur: Korte pauze
20.40 uur: Brainstormronde 2
21.00 uur: Informele afsluiting

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail naar stef@sport-expertise-centrum.nl. Gelieve dit uiterlijk donderdag 10
september
te doen, zodat wij het programma kunnen aanpassen op het aantal deelnemers.