Ulysses WK Pool 2010

Het WK voetbal staat weer voor de deur. Om de wedstrijden van andere landen een stukje spannender te maken kun je hier nu al vast je vooruitziende blik op loslaten. Schrijf je nu in voor de WK Pool. Je kunt online je voorspelling doen door hier het formulier in te vullen.

Regels

Het inschrijfgeld van 5 euro dient betaald te zijn voor 11 juni, anders wordt je deelname geannuleerd.

Betalen kan:

 • Contant bij Niek Beck en Kees Corbesir (aanwezig op sponsortournooi).
 • Enveloppe met je naam er op af te geven op Doctor Baptiststraat nr. 15

>> Ga naar de Ulysses WK Pool

Zaterdag 24 april Ulysses’ Catan-avond

Wat ooit als een bordspel begon, is uitgebreid met heel veel varianten én is inmiddels ook op de computer te spelen: “Kolonisten van Catan!” Het tijdperk van pokeren is vrijwel voorbij; “Kolonisten van Catan” is back!

Voor iedereen die helemaal gek is van het spelletje óf voor die graag eens van dichtbij wil meemaken wat de hype nu allemaal precies inhoudt, organiseren we op zaterdag 24 april om 20.00 uur de Ulysses’ Catan-avond (locatie: kantine).

Inschrijven

Interesse om deel te nemen!? Stuur dan een mailtje met je naam en de spelvariant die je graag wilt spelen (zonder uitbreiding óf met de uitbreiding Steden en Ridders) naar jannekevandruenen@gmail.com of joycevanorsouw@gmail.com. Mocht je het spel toevallig in bezit hebben en voor deze avond willen uitlenen, dan horen we het natuurlijk ook graag!

De opzet

(voor de personen die de afgelopen jaren in een totaal andere wereld hebben geleefd 😉

De spelers (3 tot 6) koloniseren het eiland Catan. Hun dorpen en steden oogsten van aangrenzende landschappen grondstoffen als graan, hout en wol. Deze grondstoffen ruil je met elkaar om de juiste combinatie samen te stellen om nog een dorp, straat of stad te bouwen. Je kunt in ontwikkelingskaarten investeren die een interessante draai aan het spel geven. De speler die als eerste een x-aantal (afhankelijk van de variant die je speelt) overwinningspunten heeft, wint. Het klinkt simpel, maar … pas op voor de struikrover en natuurlijk voor de tactieken van je medespelers!

Anti-catanclub: 31-en?

Okay, helaas zijn we ons ervan bewust dat er ook (al zijn de “aanhangers” op één hand te tellen 😉 een anti-catanclub bestaat. Vanzelfsprekend is de kantine op deze avond ook gewoon voor hen toegankelijk, bijv. voor een spelletje 31-en?! De keuze is reuze…..

Tot de 24e!

Groetjes, Janneke van Druenen en Joyce van Orsouw

Ps. Zowel leden als supporters zijn welkom!

Revitalisatie Sportpark “Den Heuvel” Megen

 1. Inleiding.
 2. Geschiedenis.
 3. Huidige situatie.
 4. Normgetal
 5. Gymzaal.
 6. Kunstgras.
 7. Financieel.
 8. Motieven
 9. Tot slot.

1 Inleiding.

De accommodatieproblematiek, in 1993 ontstaan na het opheffen van het trainingsveld aan de Maasbommelse-straat, heeft het bestuur van RKSV Ulysses er toe aan gezet “De Schatkist van Megen” te gebruiken om het accommodatie-probleem op te lossen en tevens de ruimte te bieden voor de bouw van een gymzaal op de sportaccommodatie. Daarnaast is getracht het perceel van de voormalige bejaardenwoningen in het plan mee te nemen om een oplopend parkeerprobleem in Megen het hoofd te bieden.

Na een oproep van de Gemeente Oss en Woonmaatschappij Maasland, om mee te denken over het verbeteren van de leefbaarheid in Megen, is door het Bestuur van RKSV Ulysses in november 2007 het plan “Revitalisatie Sportpark Den Heuvel” aangeboden als Bod Op Hoofdlijnen. Het plan van Ulysses is destijds opgenomen in het eindresultaat Bod op hoofdlijnen als zijnde scenario 5.

2 Geschiedenis.

In 1976 is het huidige sportpark, na een grondige renovatie, door RKSV Ulysses in gebruik genomen. De renovatie destijds bestond uit de reconstructie van twee wedstrijdvelden, de bouw van een clubgebouw met twee kleedkamers en de aanleg van een trainingshoek en onverhard parkeerterrein. De vereniging bestond destijds uit ca 180 leden, onderverdeeld in 5 senioren teams en 5 jeugdteams.

In 1984 is het clubgebouw uitgebreid met twee kleedkamers en bestuurskamer, hierdoor werd de trainingshoek te klein. De destijds tot 6 senioren- (5 heren en 1 dames) en 5 jeugdelftallen gegroeide vereniging heeft toen de beschikking gekregen over een trainingsveld aan de Maasbommelsestraat, dit trainings-veld had de afmetingen van een voetbalveld,100 x 60 m.

Niemand bij de voetbalvereniging echter was gelukkig met deze situatie omdat het een sfeerloos en openbaar veld was, hondenbezitters, crossers en ruiters maakten ook gebruik van dit terrein.

In 1993 heeft er wederom een grondige renovatie plaats gevonden van het sportpark. Niet op de laatste plaats om ruimte te maken voor woningbouw aan de Maasbommelsestraat, werd het trainingsveld aangelegd op het toenmalige parkeerterrein van “Sportpark Den Heuvel”. Door de ingang en parkeerterrein te verplaatsen naar de Nieuwstraat ontstond een hoek die geschikt was om te trainen met kleine groepen. Voor grote groepen, selectie en hogere jeugdelftallen werd toestemming gegeven om te trainen op het B-veld.

Gezien de sfeerloze situatie aan de Maasbommelsestraat en het belang van woningbouw heeft het toenmalige bestuur van Ulysses de volledige medewerking verleend aan deze verhuizing. Destijds werd er door jeugdteams maximaal 1x per week getraind, en bij de selectie was de trainingsopkomst erg laag, de trainingsfaciliteit was op dat moment voldoende.

3 Huidige situatie.

Momenteel bestaat Ulysses uit 6 senioren en 5 jeugd elftallen en 5 jeugd 7-tallen. De vereniging tel momenteel 290 leden,  met 230 actieve voetballers waaronder 125 jeugdleden. Ruim 60 leden vervullen een kaderfunctie binnen de vereniging.

Door toename van de trainingsintensiteit, alle 125 jeugdspelers, 2 dameselftallen en de selectie met 34 spelers trainen er twee keer per week, is het B-veld dat zowel gebruikt wordt voor training als wedstrijd, in oktober/november al in dusdanig slechte staat dat het eigenlijk alleen nog geschikt is als trainingsveld, echter Ulysses moet hier ook een deel van de competitiewedstrijden spelen omdat het nu eenmaal niet mogelijk is om in voorkomende gevallen alle wedstrijden op 1 (hoofd)veld te spelen. Dit is niet mogelijk qua tijdsruimte en tevens niet mogelijk qua veldbelasting. Door goede veldverdeling en toezicht blijft het hoofdveld tot aan het eind van het seizoen bespeelbaar. De zachte grond van het hoofdveld staat tijdens de natte maanden van oktober t/m maart maximaal twee wedstrijden per zondag toe. Aangezien er gemiddeld 3 thuiswedstrijden per zondag zijn is het tweede wedstrijdveld noodzakelijk. Kleine teams, de zogenaamde Pupillen, en een groep recreanten trainen op de oefenhoek. Bij zeer slechte weersomstandigheden trainen de teams die gebruik maken van het B-veld, eveneens op de oefenhoek.

Momenteel en dat is al vele jaren het geval heeft het B-veld in december al zoveel speelschade opgelopen dat het voor de wedstrijden die daar de 2e competitie helft gespeeld moeten worden zeer onrepresentatief en gevaarlijk is, weinig gras, moeilijk af te lijnen en modderig.

4 Normgetal.

De huidige situatie bevestigd dat het normgetal 9 dat door de gemeente Oss gehanteerd wordt reëel is. 10 elftallen en 6 zeventallen gedeeld door het normgetal 9 geeft een getal van 1,4.

(6 zeventallen = 3 elftallen)

Dit getal is het aantal speelvelden dat een voetbalvereniging nodig heeft om te voorkomen dat de velden overbelast worden en dien tengevolge onbespeelbaar. Dat dit aantal in de praktijk afgerond dient te worden naar boven zal verder geen toelichting nodig hebben. Op 0,4 veld is het moeilijk voetballen.mDaarnaast heeft iedere voetbalvereniging recht op een volledig trainingsveld met de afmetingen van een wedstrijdveld. (bron KNVB)

De behoeftebepaling uitgevoerd door KNVB in opdracht van Ulysses geeft volgens de methode van NOC*NSF een eensluidende conclusie.

5 Gymzaal.

Door de herinrichting van Gemeenschapshuis Acropolis verdwijnt daar de gymzaal, hierdoor zal er ergens in Megen een nieuwe gymzaal gebouwd moeten worden binnen een straal van 1000 m van de basisschool. De nieuwbouw van een gymzaal voor de basisschool staat vast, hiervoor zijn de financiën gereserveerd, waaronder rijkssubsidie. Deze ruimte wil men echter tevens gaan gebruiken als Sportzaal om de exploitatiekosten te reduceren. De huidige gebruikers van de gymzaal in Acropolis behoren straks tot deze groep. Door de toegenomen afmetingen wordt het gebruik van de sportzaal aantrekkelijk voor de recreatieve zaalsporten.

Door alle partijen, Gemeente, Acropolis, Mooiland / Maasland en Ulysses is vastgesteld dat de trainingshoek op het sportpark van Ulysses verreweg de meest geschikte locatie is.

6 Kunstgras.

In het voorstel twee jaar geleden bood Ulysses de oefenhoek aan als bouwlocatie van de nieuwe gymzaal, waarbij de realisatie van een kunstgrasveld cruciaal was.

Door toepassing van kunstgras wordt het mogelijk om dit veld voor zowel trainingen als wedstrijden te gebruiken, het B-veld wordt daardoor veel minder belast en blijft het hele seizoen in goede conditie. De oefenhoek wordt hierdoor overbodig en er ontstaat een ideale ruimte voor de bouw van een gymzaal.

Aan een aantal van de criteria die door de gemeente gesteld worden voor aanleg van kunstgras wordt voldaan. Efficiënt grondgebruik en geen mogelijkheid tot uitbreiding met natuurgras zijn hier de belangrijkste. Het financiële aspect lichten wij toe in het volgende hoofdstuk.

7 Financieel.

De aanleg van een kunstgrasveld kost veel geld, dat zijn we ons terdege bewust. We moeten ons tegelijkertijd realiseren dat de financiën, en de politiek tijdelijk zijn en de techniek voor veel langere termijn. De keuze voor technisch de beste oplossing zal voor de toekomst het beste zijn.

Politiek gezien zijn er binnen de gemeente Oss meerdere buitensportverenigingen met accommodatie problemen, hierbij zou gedacht kunnen worden aan het scheppen van precedenten ten aanzien van Megen of Ulysses. In geen van de bekende accommodatie problemen wordt echter door de betreffende verenigingen een oplossing aangedragen met zoveel draagvlak en opofferingsgezindheid als in het plan van Ulysses. We leveren ruimte in om meer ruimte te krijgen voor Derden.

Financieel gezien zal het plan van Ulysses aan haalbaarheid getoetst moeten worden. Voor ons zelf hadden wij een rekensom gemaakt op basis van geschatte kosten.

 • Kosten kunstgras: +  €.  400.000,00
 • Niet renoveren B-veld: –  €.  150.000,00
 • Geen aankoop grond 1000m2 á  €. 200,- /m2 –   €.  200.000,00
 • Geen afrastering, parkeerplaatsen enz. –   €.    50.000,00
 • Besparing onderhoud velden 15 jaar* –   €.  120.000,00
 • Totale besparing        +  €.  120.000,00

*In plaats van 2,5 natuurveld onderhouden, 1 natuur- en 1 kunstgrasveld onderhoud, waarbij het natuurveld veel minder speelschade oploopt bespaart  €. 8000,- per jaar aan onderhoudskosten. De cijfers van natuurgras onderhoud zijn afkomstig van gemeente Oss en van kunstgras onderhoud van J&E sport Oss, kunstgrasleverancier.

8 Motieven.

De motieven zijn hierbij in willekeurige volgorde op een rij gezet.

 • Efficiënt grondgebruik.
 • Oplossing accommodatie problematiek Ulysses.
 • Grote bijdrage doelstelling Schatkist van Megen: verbetering leefbaarheid.
 • Vorming van Sportgemeenschap op een bestaande accommodatie.(Sportcommunity)
 • Gymzaal tegen de kern van Megen.
 • Veilige korte loopafstand tot de Basisschool.
 • Parkeergelegenheid aanwezig.
 • Geen grondaankoopkosten.
 • Als het accommodatie probleem nu niet opgelost wordt dan zal er wellicht op korte termijn toch iets bedacht moeten worden.
 • Onderhoudskosten huidige sportpark worden lager.
 • Vanuit welstand de beste oplossing.
 • Geen gezichtsbepalend gebouw tussen woningen
 • Het gebruik van de gymzaal door recreatieve Megense sporters zal toenemen waardoor de exploitatiekosten lager worden.
 • De voetbalclub biedt de sportzaalgebruikers de mogelijkheden van een kantine.
 • Controle tegen vandalisme e.d. beter door betrokkenheid voetbalclub.
 • Mogelijkheid tot realisatie nieuwe entree sportpark in combinatie met oplossing parkeerprobleem Megen.
 • Om verbouwtechnische reden zal de gymzaal van Acropolis op korte termijn al niet meer beschikbaar zijn voor gymlessen van de Basisschool. Tot de tijd dat de nieuwe gymzaal beschikbaar is kan gebruik gemaakt worden van het kunstgras en de kleedaccommodatie van de voetbalvereniging, in plaats van vervoer naar een accommodatie buiten Megen met alle kosten, organisatie en tijd die daar mee gepaard gaan. De bouwtijd van een nieuwe gymzaal wordt geschat op 10 maanden.
 • Het kunstgras kan tevens gebruikt worden voor gymlessen in de buitenlucht.

9 Tot slot.

Het plan van Ulysses, twee jaar geleden werd in de ijskast gelegd, toen men plannen ging ontwikkelen voor een nieuwe school met gymzaal op een locatie elders in Megen. Nadat deze plannen niet haalbaar bleken is de Gemeente/Maasland besprekingen aangegaan met het bestuur van Ulysses. Het plan van Ulysses destijds blijkt dan toch over voldoende visie te beschikken, twee jaar geleden al en op dit moment goed beschouwd nog meer.

Bij de besprekingen die hierover gevoerd zijn tussen gemeente Oss, Mooiland Maasland, Acropolis en Ulysses is steeds het kunstgrasveld het punt van discussie geweest. Echter de voetbalvereniging kan de trainingshoek niet missen, zolang het B-veld nodig blijft om wedstrijden op te spelen. Iedere optie met bouw Gymzaal op oefenhoek zonder aanleg kunstgrasveld is overwogen.

De aangeboden renovatie van het B-veld, kosten 160.000 Euro, is geen optie omdat het probleem niet zit in drainage, of cultuurtechnische omstandigheden, maar in de intensiteit waarmee dit veld bespeeld wordt, en de daarmee gepaard gaande slijtage van de grasmat. Het mag niet zo zijn dat de keuze voor de locatie van een openbaar gebouw in een stad met zoveel historie meer bepaald gaat worden door de bezuinigingshectiek dan door een lange termijn visie.

Het bestuur van Ulysses wil met het bovenstaande rapportage een bijdrage leveren aan een verantwoord besluit waarbij op korte termijn de belangen van de Megense bevolking enorm mee gediend zijn, en op langere termijn een bijdrage leveren aan behoud van de vitaliteit door een stimulans te zijn voor jonge mensen om zich te vestigen in Megen. Moderne openbare voorzieningen zoals een gemoderniseerde basisschool, sportaccommodatie en verenigingsleven (Acropolis) zijn hier van groot belang en zeker realiseerbaar.

Bestuur Ulysses.