Vitale Vereniging: deel 3!

Beste betrokkenen,

Graag nodigen wij u uit voor de online bijeenkomst op donderdag 11 februari van 19:30u tot 21:00u. Dit is het vervolg op de bijeenkomst voor Megense verenigingen van 18 januari jl. Daar waren toen een flink aantal Megenaren aanwezig en zijn er een aantal goede ideeën ontstaan voor een betere onderlinge samenwerking. Tijdens een interactieve bijeenkomst willen we deze ideeën graag samen verder uitwerken.

Doel van de avond

Tijdens de bijeenkomst willen we een verdiepingsslag maken op de ideeën om de onderlinge samenwerking te versterken en uit te breiden. Dit gaan we o.a. doen op basis van onderstaande vragen:

  • Hoe kunnen we samen de jeugd en jongeren in Megen meer laten bewegen?
  • Hoe kunnen we samen de inactieve Megenaren meer laten bewegen?
  • Hoe kunnen we met elkaar de (sport)accommodaties meer gebruiken en beter benutten?
  • Welke (sport)activiteiten kunnen we gezamenlijk in Megen nog meer organiseren?

Neem betrokken Megenaren mee!

Wij willen graag een grotere groep Megenaren bereiken om te komen tot meer ideeën en groter draagvlak voor de onderlinge samenwerking. Wij vragen u daarom om tenminste één of twee betrokken Megenaren mee te nemen om tijdens deze avond mee te denken.

Locatie

Digitale bijeenkomst via Microsoft Teams.

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail naar stef@sport-expertise-centrum.nl. Gelieve dit uiterlijk dinsdag 9 februari te doen. Graag ontvangt Stef ook de namen en emailadressen van de andere betrokken Megenaren die deelnemen.

Archief Team - Pagina 3 van 4 - Sport Expertise Centrum

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag!

Osse Sportawards: Stimuleringsaward gewonnen!

Afgelopen jaar hebben wij een stimuleringsbudget ontvangen om mee te werken aan het Osse Sportakkoord. In januari moesten we een vlog insturen waarin we vertelden hoe we ons stimuleringsbudget hebben besteed het afgelopen jaar. Hiermee maakten we kans op Sportakkoord Stimuleringsaward.

Vanavond, op 25 januari, werd deze uitgereikt. En yes: we hebben gewonnen! We zijn erg blij en kunnen met de gewonnen cheque weer heerlijk doorpakken! Zodat RKSV Ulysses voor altijd jouw club kan blijven.

Klik hieronder op de hyperlink om onze video te zien:

Sportakkoord Stimuleringsbudget RKSV Ulysses – YouTube

Met z’n allen naar de toekomst: een goed begin start bij jezelf

In een aantal sessies met het SEC gaan we werken aan de toekomstbestendige vereniging. We beginnen bij onze eigen vereniging en roepen je op om aan te sluiten op maandag 14 september!

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst op maandag 14 september van 19:30 tot 21:00 uur. Ulysses wil een belangrijke functie vervullen voor zowel de leden als voor de inwoners van Megen:
we willen verbinden, ontmoeten, leren en bewegen. Tijdens deze avond gaan we met zoveel mogelijk
leden brainstormen over de toekomst van de vereniging. Wat gaat er goed en willen we behouden?
Wat gaat er minder goed en willen we samen verbeteren? Deze interactieve bijeenkomst wordt
georganiseerd door het bestuur in samenwerking met het Sport Expertise Centrum.

Ben je een voetballend lid, trainer, ouder van een jeugdspeler of steunend lid? Super, want iedereen is welkom!

Doel van de avond

Tijdens deze avond willen we samen met jullie nieuwe ideeën bedenken voor de toekomst van onze
vereniging. We gaan aan de slag met verschillende vragen, zoals ‘Waar zijn we trots op?’ en ‘Wat gaat
er hier nooit veranderen’? Jullie leren van elkaars ervaringen. De interactieve workshop wordt
verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum.

Programma

19.30 uur: Ontvangst
19.45 uur: Opening en kennismaking
20:00 uur: Brainstormronde 1
20.30 uur: Korte pauze
20.40 uur: Brainstormronde 2
21.00 uur: Informele afsluiting

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail naar stef@sport-expertise-centrum.nl. Gelieve dit uiterlijk donderdag 10
september
te doen, zodat wij het programma kunnen aanpassen op het aantal deelnemers.

Ulysses ontvangt cheque vanuit Osse Sportakkoord

Bron & tekst: kliknieuws.nl

Zes organisaties kregen van wethouder Kees van Geffen een cheque van 250 euro vanuit het Osse Sportakkoord. 

Wethouder Kees van Geffen: “In het Osse Sportakkoord hebben we ambities afgesproken met ruim 50 organisaties. Ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere Ossenaar meer gaat bewegen voor een gezond leven. Ik ben blij om te zien hoe deze zes organisaties werken aan deze ambities uit het Sportakkoord. Met het stimuleringsbudget moedigen we ze aan hun idee uit te voeren.”

Organisatie
De cheques werden uitgereikt aan de volgende organisaties:        
-BlinQ: Organiseren beweegactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dit doen ze samen met partners van het Osse Sportakkoord.
-Global Goals Oss: Gaan een platform opzetten dat hergebruik van materialen stimuleert in de gemeente Oss.
-LTC VIP: Organiseren een open sportdag met andere sportaanbieders in Herpen.
-NLC’03: Starten Walking Football op voor 60+’ers in Lith en omgeving.
-Sportraad Ravenstein: Zetten zich in voor goede sportvoorzieningen in Ravenstein en omliggende dorpen.
-RKSV Ulysses: Werken samen met andere sportaanbieders, maatschappelijke partners en buurtbewoners om een vitale vereniging te zijn.

Bestuursleden Jan-Thijs Ouwens en Ivo Mulders nemen de cheque in ontvangst.

Samenwerkingsovereenkomst Ulysses en Stichting Jeugdbelangen ondertekend!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 4 januari is de Samenwerkingsovereenkomst tussen R.K.S.V. Ulysses en Stichting Jeugdbelangen Megen ondertekend. Vanaf januari dit jaar gaat de Jeugd gebruik maken van de kantine en de velden van Ulysses.

In de zomer van 2019 zijn beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. Namens de Jeugd speelde er enkele zaken rondom een tekort aan vrijwilligers (inmiddels kunnen ze verder dankzij een geslaagde wervingsactie, maar ze hebben er nooit genoeg!) en ook speelde er op het gebied van accommodatie enkele dingen.

Aan de andere kant is Ulysses op zoek naar een efficiënter gebruik van de accommodatie, maar vooral naar meer en betere samenwerkingen met andere verenigingen uit Megen en omgeving.

Partijen hebben elkaar hierin gevonden en om dit te bekrachtigen is de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

We verwelkomen Stichting Jeugdbelangen Megen van harte op ons mooie sportpark en wensen ze veel succes en plezier toe!

R.K.S.V. Ulysses tekent Sportakkoord

RKSV Ulysses

Woensdagavond 9 oktober heeft wethouder Kees van Geffen samen met ruim 40 samenwerkingspartners het Osse Sportakkoord ondertekend. Ulysses is één van die partners.

Het Sportakkoord bestaat uit vier ambities die ervoor moeten zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Oss meer gaat bewegen. De ambities richten zich op vitale sportaanbieders, duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen en inclusief sporten en bewegen.
Met de samenwerkingspartners worden programma’s ontwikkeld om de ambities te realiseren.

Door als Ulysses onszelf hieraan te binden, gaan we werken aan een vitale, open vereniging. Waar meer ruimte is voor andere (sport)activiteiten, een betere benutting van de accommodatie en ruimte voor meer doelgroepen.

Het Osse Sportakkoord is een vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Meer weten? Kijk dan op https://www.allesoversport.nl/s…/het-nationaal-sportakkoord/