Ledenadministratie

Contributie seizoen 2018/2019:

T/m 11 jaar €9,30 per maand
12 t/m 17 jaar €11,63 per maand
18 jaar en ouder wel spelend €16,33 per maand
18 jaar en ouder niet spelend €15,03 per maand
Steunende leden €4,20 per maand

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden middels dit formulier.

> Aanmeldformulier-Ulysses

> Privacy policy R.K.S.V. Ulysses

Formulier adresseren aan:

Maasdijk 44

5366 AB Megen

secretaris@rksvulysses.nl

Voor automatische betaling contributie, opzegging lidmaatschap en adreswijzigingen kunt u ook contact opnemen met Jan-Thijs Ouwens.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%