Gedragscode

Gedragscode voor spelers, leiders, trainers en supporters van Ulysses,

Respect is de laatste tijd een actueel thema. Berichten over incidenten die het gevolg zijn van respectloos gedrag halen de media. Normen & waarden lijken steeds verder te vervagen. Wat bedoelen we nou precies met normen, waarden en respect hebben naar elkaar ? Hoe vertalen wij als bestuur van Ulysses de normen & waarden naar de dagelijkse praktijk ?

Waarom een gedragscode ?

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Vele wedstrijden verlopen goed. Maar toch gebeuren er af en toe bepaalde zaken rondom de velden die onze club in een kwaad daglicht kunnen brengen. Door een gedragscode af te spreken willen wij als bestuur van Ulysses afspraken maken wat wel en wat niet kan binnen onze vereniging.

Gedragsregels Ulysses

1.  Als lid van Ulysses draag je er toe bij dat dat onze vereniging een sportief imago heeft.

2.  Roken is in alle ruimtes verboden op het sportpark van Ulysses.

3.  Geen alcohol voor en tijdens de wedstrijd in de kleedkamers.

4.  Drugs zijn uit den boze : hieronder verstaan wij ook het in bezit hebben van drugs en er in handelen.

5.  Pesten is bij onze vereniging uit den boze !

6.  Je hebt respect voor je tegenstander, scheidsrechter, assistent scheidsrechter en leiders.

7.  Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

8.  Je beledigt of vernedert niemand in woord en gebaar.

9   Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter.

10 Je accepteert de leiders,trainers van je elftal en de mensen van het bestuur.

11 Je laat de kleedkamers na de wedstrijd netjes achter.

12 Diefstal wordt niet geaccepteerd. Blijf af van andermans spullen.

13 De leiders van de elftallen rapporteren aan het bestuur als er bovenstaande incidenten zijn geweest bij wedstrijden. Ook bij uitwedstrijden.

14 Indien het bestuur na bovenstaande afspraken aanleiding ziet, is het bevoegd tot een strafoplegging aan de leden.

 

Sanctiebeleid

Indien het bestuur na bovenstaande afspraken aanleiding ziet, is het bevoegd tot strafoplegging aan de leden. Het bestuur beoordeelt en neemt, in overleg met de leiders en aanvoerder van het betreffende elftal een besluit. De betreffende speler of speelster die de gedragsregels heeft overtreden zal z.s.m na de wedstrijd zijn verweer moeten toelichten aan het bestuur. Het bestuur legt de sanctie op aan de betreffende spelers of speelster.
Attendeer anderen leden op deze afspraken als ze in jouw beleving zich hier niet aan houden.

 

Het bestuur,

Ulysses

Megen