Ledenadministratie

Ieder lid van onze club betaalt contributie. De contributiebedragen van seizoen 2022/2023 zijn:

Jeugdleden t/m 11 jaar                   €     9,86        per maand
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar              €     12,34      per maand
18 jaar en ouder, wel spelend        €     16,98      per maand
18 jaar en ouder, niet spelend        €     15,95      per maand
Steunend lid                                   €       4,20     per maand

Neem voor automatische betaling contributie, opzegging lidmaatschap en adreswijzigingen contact op met Laura Schaffers.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%