Vitale vereniging

R.K.S.V. Ulysses en het Sport Expertise Centrum werken samen aan de vitale, open vereniging.

Ulysses wil een belangrijke functie vervullen voor zowel haar leden als voor de inwoners van Megen: we willen verbinden, ontmoeten, leren en bewegen. Daarnaast willen we invulling geven aan het Osse Sportakkoord door een gevarieerder aanbod te hebben, waardoor de inwoners van de gemeente meer gaan bewegen.

Bovenstaande ambities moeten Ulysses als vereniging vitaal, open en levendig houden. Hieraan koppelen we een nieuw beleidsplan voor onze vereniging. Dit alles doen we voor en met de leden en de inwoners van de kern Megen. 

Bekijk de nieuwsberichten die op onze website hierover zijn verschenen: